Контакти

”ПАЙНЕР МЕДИА” ООД

 Димитровград 6400, бул. “Христо Ботев” 16

тел. 0391/ 603 11, факс: 0391/ 603 30

e-mail: office@payner.bg

София, п.к. 1124, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 51

e-mail: office@planeta.tv

тел. 02/ 9656011, факс: 02/ 9656044

Мениджър - Хари Янакиев

e-mail: planeta@planeta.tv,

тел. 02/ 9656043, факс: 02/ 9656044

Рекламен Мениджър - Апостол Добрев

e-mail: apostol@payner.bg

тел. 02/9656015

тел. 088 8126502

PR отдел - Маргарита Тошкова

тел. 02/9656028, 02/9656026, 0879/ 001313

email: pr@planeta.tv, mtoshkova@planeta.tv

“ПАЙНЕР” ООД

Димитровград 6400, бул. “Христо Ботев” 16

тел. 0391/ 603 11, факс: 0391/ 603 30

e-mail: office@payner.bg

Изпълнителен Директор - Панчо Запрянов

e-mail: zaprianov@payner.bg

тел. 0391/ 60315

Рекламен Мениджър - Апостол Добрев

e-mail: apostol@planeta.tv

тел. 0391/ 60326

тел. 088 8126502

Рекламен Отдел - Женя Димова

за концерти и участия

e-mail: jeniadimova@payner.bg

тел. 0391 60327

тел. 088 8726298

PR - Любомир Костадинов

e-mail: pr@payner.bg

тел. 0391 60337

тел. 087 9000003

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

София, бул. “Шипченски проход” № 69, http://www.cem.bg

email: office@cem.bg

тел. 02/ 9708810