PLANETA 4K - Bulgarian Television Channel

​Телевизионна програма 

Понеделник

6.00 - “Showtime” - музикална мозайка

6.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

6.40 - “Magic” - музикална магия

7.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

7.30 - “Ballads” - музика за настроение

8.00 - “Showtime” - музикална мозайка

8.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

8.40 - “Beauty” - музика за настроение

9.00 - “Showtime” - музикална мозайка

9.30 - “Hot” - новите хитове

9.40 - “Desire” - музикално предизвикателство

10.00 - “Showtime” - музикална мозайка

10.30 - “Hot” - новите хитове

10.40 - “Puzzle” - нон-стоп хитове

11.00 - “Showtime” - музикална мозайка

11.30 - “Hot” - новите хитове

11.40 - “Temptation” - музикално изкушение 

12.00 - “See The Music” - музикална програма

12.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

12.40 - “Action” - музикална програма

13.00 - “Showtime” - музикална мозайка

13.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

13.40 - “Magic” - музикална магия

14.00 - “Planeta Folk Hits” – български фолклор

14.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

14.40 - “2 in 1” - музикална колаборация

15.00 - “Showtime” - музикална мозайка

15.30 - “Hot” - новите хитове

15.40 - “Stars” - хитовете на звездите

16.00 - “Showtime” - музикална мозайка

16.30 - “Hot” - новите хитове

16.40 - “Collection” - музикална колекция

17.00 - “Showtime” - музикална мозайка

17.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

17.40 - “Story” - музикална история

18.00 - “Showtime” - музикална мозайка

18.30 - “Hot” - новите хитове

18.40 - “Satisfaction” - музикална програма

19.00 - “Hot” - новите хитове

19.10 - “Show” - музикална програма

19.30 - “Hot” - новите хитове

19.40 - “Playlist” - музикална програма

20.00 - “Showtime” - музикална мозайка

20.30 - “Hot” - новите хитове

20.40 - “Showtime” - музикална мозайка

21.00 - “Party” - музикална програма

21.30 - “Hot” - новите хитове

21.40 - “Party” - музикална програма

22.30 - “Hot” - новите хитове

22.40 - “Party” - музикална програма

23.00 - “Showtime” - музикална мозайка

23.30 - “Hot” - новите хитове

23.40 - “Showtime” - музикална мозайка

0.00 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

0.10 - “Emotion” - музикална емоция 

0.30 - “Hot” - новите хитове

0.40 - “3x3” - музикална колаборация

1.00 - “Showtime” - музикална мозайка

1.30 - “Hot” - новите хитове

1.40 - “Collection” - музикална колекция 

2.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

2.30 - “Desire” - музикално предизвикателство

3.00 - “Showtime” - музикална мозайка

3.30 - “Playlist” - музикална програма

4.00 - “Stars” - хитовете на звездите

4.30 - “Dance” - горещи хитове

5.00 - “See The Music” - музикална програма

5.30 - “Beauty” - музика за настроение

Вторник

6.00 - “Showtime” - музикална мозайка

6.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

6.40 - “Magic” - музикална магия

7.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

7.30 - “Planeta Mix” - горещи хитове

8.00 - “Showtime” - музикална мозайка

8.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

8.40 - “Story” - музикална история

9.00 - “Showtime” - музикална мозайка

9.30 - “Hot” - новите хитове

9.40 - “Temptation” - музикално изкушение 

10.00 - “Showtime” - музикална мозайка

10.30 - “Hot” - новите хитове

10.40 - “3x3” - музикална колаборация

11.00 - “Showtime” - музикална мозайка

11.30 - “Hot” - новите хитове

11.40 - “Satisfaction” - музикална програма

12.00 - “Planeta Live” - музикална програма

12.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

12.40 - “Beauty” - музика за настроение

13.00 - “Showtime” - музикална мозайка

13.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

13.40 - “Magic” - музикална магия

14.00 - “Planeta Folk Hits” – български фолклор

14.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

14.40 - “Puzzle” - нон-стоп хитове

15.00 - “Showtime” - музикална мозайка

15.30 - “Hot” - новите хитове

15.40 - “Stars” - хитовете на звездите

16.00 - “Showtime” - музикална мозайка

16.30 - “Hot” - новите хитове

16.40 - “Collection” - музикална колекция

17.00 - “Showtime” - музикална мозайка

17.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

17.40 - “Action” - музикална програма

18.00 - “Showtime” - музикална мозайка

18.30 - “Hot” - новите хитове

18.40 - “Desire” - музикално предизвикателство

19.00 - “Hot” - новите хитове

19.10 - “Show” - музикална програма

19.30 - “Hot” - новите хитове

19.40 - “Playlist” - музикална програма 

20.00 - “Showtime” - музикална мозайка

20.30 - “Hot” - новите хитове

20.40 - “Showtime” - музикална мозайка

21.00 - “Party” - музикална програма

21.30 - “Hot” - новите хитове

21.40 - “Party” - музикална програма

22.30 - “Hot” - новите хитове

22.40 - “Party” - музикална програма

23.00 - “Showtime” - музикална мозайка

23.30 - “Hot” - новите хитове

23.40 - “Showtime” - музикална мозайка

0.00 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

0.10 - “Emotion” - музикална емоция 

0.30 - “Hot” - новите хитове

0.40 - “2 in 1” - музикална колаборация

1.00 - “Showtime” - музикална мозайка

1.30 - “Hot” - новите хитове

1.40 - “Collection” - музикална колекция 

2.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

2.30 - “Temptation” - музикално изкушение

3.00 - “Showtime” - музикална мозайка

3.30 - “Playlist” - музикална програма

4.00 - “Stars” - хитовете на звездите

4.30 - “Ballads” - музика за настроение

5.00 - “See The Music” - музикална програма

5.30 - “Story” - музикална история

Сряда

6.00 - “Showtime” - музикална мозайка

6.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

6.40 - “Magic” - музикална магия

7.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

7.30 - “Dance” - музикална програма

8.00 - “Showtime” - музикална мозайка

8.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

8.40 - “Action” - музикална програма

9.00 - “Showtime” - музикална мозайка

9.30 - “Hot” - новите хитове

9.40 - “Satisfaction” - музикална програма

10.00 - “Showtime” - музикална мозайка

10.30 - “Hot” - новите хитове

10.40 - “2 in 1” - музикална колаборация 

11.00 - “Showtime” - музикална мозайка

11.30 - “Hot” - новите хитове

11.40 - “Desire” - музикално предизвикателство 

12.00 - “Planeta Live” - музикална програма

12.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

12.40 - “Story” - музикална история

13.00 - “Showtime” - музикална мозайка

13.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

13.40 - “Magic” - музикална магия

14.00 - “Planeta Folk Hits” – български фолклор

14.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

14.40 - “3x3” - музикална колаборация 

15.00 - “Showtime” - музикална мозайка

15.30 - “Hot” - новите хитове

15.40 - “Stars” - хитовете на звездите

16.00 - “Show” - музикална програма

16.30 - “Hot” - новите хитове

16.40 - “Collection” - музикална колекция 

17.00 - “Showtime” - музикална мозайка

17.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

17.40 - “Beauty” - музика за настроение

18.00 - “Showtime” - музикална мозайка

18.30 - “Hot” - новите хитове

18.40 - “Temptation” - музикално изкушение 

19.00 - “Hot” - новите хитове

19.10 - “Top 5 PlanetaOfficial” - музикална класация

19.30 - “Hot” - новите хитове

19.40 - “Playlist” - музикална програма 

20.00 - “Showtime” - музикална мозайка

20.30 - “Hot” - новите хитове

20.40 - “Showtime” - музикална мозайка

21.00 - “Party” - музикална програма

21.30 - “Hot” - новите хитове

21.40 - “Party” - музикална програма

22.30 - “Hot” - новите хитове

22.40 - “Party” - музикална програма

23.00 - “Showtime” - музикална мозайка

23.30 - “Hot” - новите хитове

23.40 - “Showtime” - музикална мозайка

0.00 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

0.10 - “Emotion” - музикална емоция 

0.30 - “Hot” - новите хитове

0.40 - “Puzzle” - нон-стоп хитове

1.00 - “Showtime” - музикална мозайка

1.30 - “Hot” - новите хитове

1.40 - “Collection” - музикална колекция 

2.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

2.30 - “Satisfaction” - музикална програма

3.00 - “Showtime” - музикална мозайка

3.30 - “Playlist” - музикална програма

4.00 - “Stars” - хитовете на звездите

4.30 - “Planeta Mix” - горещи хитове

5.00 - “See The Music” - музикална програма

5.30 - “Action” - музикална програма

Четвъртък

6.00 - “Showtime” - музикална мозайка

6.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

6.40 - “Magic” - музикална магия

7.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

7.30 - “Ballads” - музика за настроение

8.00 - “Showtime” - музикална мозайка

8.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

8.40 - “Beauty” - музика за настроение

9.00 - “Showtime” - музикална мозайка

9.30 - “Hot” - новите хитове

9.40 - “Temptation” - музикално изкушение 

10.00 - “Showtime” - музикална мозайка

10.30 - “Hot” - новите хитове

10.40 - “Puzzle” - нон-стоп хитове 

11.00 - “Show” - музикална програма

11.30 - “Hot” - новите хитове

11.40 - “Satisfaction” - музикална програма

12.00 - “Planeta Live” - музикална програма

12.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

12.40 - “Action” - музикална програма

13.00 - “Showtime” - музикална мозайка

13.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

13.40 - “Magic” - музикална магия

14.00 - “Planeta Folk Hits” – български фолклор

14.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

14.40 - “2 in 1” - музикална колаборация 

15.00 - “Showtime” - музикална мозайка

15.30 - “Hot” - новите хитове

15.40 - “Stars” - хитовете на звездите

16.00 - “Showtime” - музикална мозайка

16.30 - “Hot” - новите хитове

16.40 - “Collection” - музикална колекция 

17.00 - “Showtime” - музикална мозайка

17.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

17.40 - “Story” - музикална история

18.00 - “Showtime” - музикална мозайка

18.30 - “Hot” - новите хитове

18.40 - “Desire” - музикално предизвикателство

19.00 - “Hot” - новите хитове

19.10 - “Show” - музикална програма

19.30 - “Hot” - новите хитове

19.40 - “Playlist” - музикална програма 

20.00 - “Showtime” - музикална мозайка

20.30 - “Hot” - новите хитове

20.40 - “Showtime” - музикална мозайка

21.00 - “Party” - музикална програма

21.30 - “Hot” - новите хитове

21.40 - “Party” - музикална програма

22.30 - “Hot” - новите хитове

22.40 - “Party” - музикална програма

23.00 - “Showtime” - музикална мозайка

23.30 - “Hot” - новите хитове

23.40 - “Showtime” - музикална мозайка

0.00 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

0.10 - “Emotion” - музикална емоция 

0.30 - “Hot” - новите хитове

0.40 - “3x3” - музикална колаборация

1.00 - “Showtime” - музикална мозайка

1.30 - “Hot” - новите хитове

1.40 - “Collection” - музикална колекция 

2.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

2.30 - “Temptation” - музикално изкушение 

3.00 - “Showtime” - музикална мозайка

3.30 - “Playlist” - музикална програма

4.00 - “Stars” - хитовете на звездите

4.30 - “Dance” - музикална програма

5.00 - “See The Music” - музикална програма

5.30 - “Beauty” - музика за настроение

Петък

6.00 - “Showtime” - музикална мозайка

6.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

6.40 - “Magic” - музикална магия

7.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

7.30 - “Planeta Mix” - горещи хитове

8.00 - “Showtime” - музикална мозайка

8.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

8.40 - “Story” - музикална история 

9.00 - “Showtime” - музикална мозайка

9.30 - “Hot” - новите хитове

9.40 - “Desire” - музикално предизвикателство

10.00 - “Showtime” - музикална мозайка

10.30 - “Hot” - новите хитове

10.40 - “3x3” - музикална колаборация 

11.00 - “Top 5 PlanetaOfficial” - музикална класация

11.30 - “Hot” - новите хитове

11.40 - “Temptation” - музикално изкушение

12.00 - “See The Music” - музикална програма

12.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

12.40 - “Beauty” - музика за настроение

13.00 - “Showtime” - музикална мозайка

13.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

13.40 - “Magic” - музикална магия

14.00 - “Planeta Folk Hits” – български фолклор

14.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

14.40 - “Puzzle” - нон-стоп хитове 

15.00 - “Showtime” - музикална мозайка

15.30 - “Hot” - новите хитове

15.40 - “Stars” - хитовете на звездите

16.00 - “Showtime” - музикална мозайка

16.30 - “Hot” - новите хитове

16.40 - “Collection” - музикална колекция 

17.00 - “Showtime” - музикална мозайка

17.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

17.40 - “Action” - музикална програма 

18.00 - “Showtime” - музикална мозайка

18.30 - “Hot” - новите хитове

18.40 - “Satisfaction” - музикална програма

19.00 - “Hot” - новите хитове

19.10 - “Planeta Live” - музикална програма

19.30 - “Hot” - новите хитове

19.40 - “Playlist” - музикална програма 

20.00 - “Showtime” - музикална мозайка

20.30 - “Hot” - новите хитове

20.40 - “Showtime” - музикална мозайка

21.00 - “Party” - музикална програма

21.30 - “Hot” - новите хитове

21.40 - “Party” - музикална програма

22.30 - “Hot” - новите хитове

22.40 - “Party” - музикална програма

23.00 - “Showtime” - музикална мозайка

23.30 - “Hot” - новите хитове

23.40 - “Showtime” - музикална мозайка

0.00 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

0.10 - “Emotion” - музикална емоция 

0.30 - “Hot” - новите хитове

0.40 - “2 in 1” - музикална колаборация

1.00 - “Showtime” - музикална мозайка

1.30 - “Hot” - новите хитове

1.40 - “Collection” - музикална колекция 

2.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

2.30 - “Desire” - музикално предизвикателство

3.00 - “Showtime” - музикална мозайка

3.30 - “Playlist” - музикална програма

4.00 - “Stars” - хитовете на звездите

4.30 - “Ballads” - музика за настроение

5.00 - “See The Music” - музикална програма

5.30 - “Story” - музикална история

Събота

6.00 - “Showtime” - музикална мозайка

6.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

6.40 - “Magic” - музикална магия

7.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

7.30 - “Dance” - музикална програма

8.00 - “Showtime” - музикална мозайка

8.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

8.40 - “Action” - музикална програма

9.00 - “Showtime” - музикална мозайка

9.30 - “Hot” - новите хитове

9.40 - “Satisfaction” - музикална програма

10.00 - “Showtime” - музикална мозайка

10.30 - “Hot” - новите хитове

10.40 - “2 in 1” - музикална колаборация 

11.00 - “Showtime” - музикална мозайка

11.30 - “Hot” - новите хитове

11.40 - “Desire” - музикално предизвикателство 

12.00 - “See The Music” - музикална програма

12.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

12.40 - “Story” - музикална история

13.00 - “Showtime” - музикална мозайка

13.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

13.40 - “Magic” - музикална магия

14.00 - “Planeta Folk Hits” – български фолклор

14.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

14.40 - “3x3” - музикална колаборация 

15.00 - “Showtime” - музикална мозайка

15.30 - “Hot” - новите хитове

15.40 - “Stars” - хитовете на звездите

16.00 - “Show” - музикална програма

16.30 - “Hot” - новите хитове

16.40 - “Collection” - музикална колекция 

17.00 - “Showtime” - музикална мозайка

17.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

17.40 - “Beauty” - музика за настроение

18.00 - “Showtime” - музикална мозайка

18.30 - “Hot” - новите хитове

18.40 - “Temptation” - музикално изкушение 

19.00 - “Hot” - новите хитове

19.10 - “Planeta Live” - музикална програма

19.30 - “Hot” - новите хитове

19.40 - “Playlist” - музикална програма 

20.00 - “Showtime” - музикална мозайка

20.30 - “Hot” - новите хитове

20.40 - “Showtime” - музикална мозайка

21.00 - “Party” - музикална програма

21.30 - “Hot” - новите хитове

21.40 - “Party” - музикална програма

22.30 - “Hot” - новите хитове

22.40 - “Party” - музикална програма

23.00 - “Showtime” - музикална мозайка

23.30 - “Hot” - новите хитове

23.40 - “Showtime” - музикална мозайка

0.00 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

0.10 - “Emotion” - музикална емоция 

0.30 - “Hot” - новите хитове

0.40 - “Puzzle” - нон-стоп хитове

1.00 - “Showtime” - музикална мозайка

1.30 - “Hot” - новите хитове

1.40 - “Collection” - музикална колекция 

2.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

2.30 - “Satisfaction” - музикална програма

3.00 - “Showtime” - музикална мозайка

3.30 - “Playlist” - музикална програма

4.00 - “Stars” - хитовете на звездите

4.30 - “Planeta Mix” - горещи хитове

5.00 - “See The Music” - музикална програма

5.30 - “Action” - музикална програма

Неделя

6.00 - “Showtime” - музикална мозайка

6.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

6.40 - “Magic” - музикална магия

7.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

7.30 - “Ballads” - музика за настроение

8.00 - “Showtime” - музикална мозайка

8.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

8.40 - “Story” - музикална история

9.00 - “Showtime” - музикална мозайка

9.30 - “Hot” - новите хитове

9.40 - “Desire” - музикално предизвикателство

10.00 - “Showtime” - музикална мозайка

10.30 - “Hot” - новите хитове

10.40 - “3x3” - музикална колаборация 

11.00 - “Showtime” - музикална мозайка

11.30 - “Hot” - новите хитове

11.40 - “Temptation” - музикално изкушение 

12.00 - “See The Music” - музикална програма

12.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

12.40 - “Beauty” - музика за настроение

13.00 - “Showtime” - музикална мозайка

13.30 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

13.40 - “Magic” - музикална магия

14.00 - “Planeta Folk Hits” – български фолклор

14.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

14.40 - “Puzzle” - нон-стоп хитове 

15.00 - “Showtime” - музикална мозайка

15.30 - “Hot” - новите хитове

15.40 - “Stars” - хитовете на звездите

16.00 - “Top 5 PlanetaOfficial” - музикална класация

16.30 - “Hot” - новите хитове

16.40 - “Collection” - музикална колекция 

17.00 - “Showtime” - музикална мозайка

17.30 - “Voyage” - музикално пътешествие

17.40 - “Action” - музикална програма

18.00 - “Showtime” - музикална мозайка

18.30 - “Promo” - новите хитове

18.40 - “Satisfaction” - музикална програма

19.00 - “Hot” - новите хитове

19.10 - “Planeta Live” - музикална програма

19.30 - “Hot” - новите хитове

19.40 - “Playlist” - музикална програма 

20.00 - “Showtime” - музикална мозайка

20.30 - “Hot” - новите хитове

20.40 - “Showtime” - музикална мозайка

21.00 - “Party” - музикална програма

21.30 - “Hot” - новите хитове

21.40 - “Party” - музикална програма

22.30 - “Hot” - новите хитове

22.40 - “Party” - музикална програма

23.00 - “Showtime” - музикална мозайка

23.30 - “Hot” - новите хитове

23.40 - “Showtime” - музикална мозайка

0.00 - “This Is Bulgaria” - музикална импресия

0.10 - “Emotion” - музикална емоция 

0.30 - “Hot” - новите хитове

0.40 - “2 in 1” - музикална колаборация

1.00 - “Showtime” - музикална мозайка

1.30 - “Hot” - новите хитове

1.40 - “Collection” - музикална колекция 

2.00 - “Showtime” - най-доброто през годините

2.30 - “Temptation” - музикално изкушение

3.00 - “Showtime” - музикална мозайка

3.30 - “Playlist” - музикална програма

4.00 - “Stars” - хитовете на звездите

4.30 - “Dance” - музикална програма

5.00 - “See The Music” - музикална програма

5.30 - “Story” - музикална история