Филмът “Дарителите” специално за Деня на народните будители

Филмът “Дарителите” специално за Деня на народните будители

Телевизия “Планета” и “Планета Фолк” отбелязват 1 ноември – Денят на народните будители с филма “Дарителите” от поредицата “Митове и легенди”. Това е нашият своеобразен поклон пред делото на най-големите дарители в българската история – братята Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово, дарили средствата за построяването на първото висше училище в България – Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
В България дарителството се заражда при утвърждаването на Българската държава (VII-VIIIв.), разраства след приемането на Християнството (IX в.), свързано е с върховите постижения в българската материална и духовна култура през Х в.
През Средновековието дарения са правени главно на църкви и манастири, които по време на Турското робство стават спасителни убежища за българската народност и култура - в тях укрепват Християнските религиозни чувства, чрез които българите противостоят на поробителя друговерец, поддържат се български училища, съхранява се и се създава българска книжнина. От XVII в. сред ктиторите, дотогава главно от средите на аристокрацията и духовенството, се срещат и търговци, занаятчии, даскали. Поклонници от различни обществени слоеве, които посещават известни манастири, чрез дарения, изразяват приобщеността си към българските културно-исторически достояния.
Възрожденската традиция е подета от търговец Васил Априлов, който приживе завещава значителна сума от своето състояние за нова сграда на Габровското училище. Априлов дарява своя капитал “на ползу роду болгарскому”. Той е убеден, че “ние живеем за потомците”, че всичко, което вършим днес с делата си, има своята проекция в бъдещето.
Може би до тази максима са достигнали и двамата заможни братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово. Едва ли е случайно, че именно Карлово е тяхното родно място, че земният им път тръгва от града на Апостола.

С изключително уважение и любов за живота и делото на двамата братя разказва Христо Тучев – председател на фондация “Евлоги и Христо Георгиеви”.

“Най-впечатляващата мисъл и фраза, която дава финала на цял един живот са финалните думи на завещанието на Евлоги Георгиев - казва г-н Христо Тучев и цитира: “Само мисълта, че и аз ще мога с нещо да допринеса за просперитета и величието на Отечеството ми, ме правят да умра спокойно”.

“Това, че България ще бъде просперираща и велика, Евлоги Георгиев не е имал никакво съмнение - продължава Христо Тучев - Евлоги Георгиев е знаел, че това ще бъде така и е искал да участва в него със свой принос. Това е нещо, което най-много ме впечатлява... Днес ние сме длъжници, не към Евлоги и Христо Георгиеви, а към идеята на възраждането, към делата на всички, живели тогава - да има свободна, велика и просперираща България!“

КАТЕГОРИИ