Половин век “Старинен Пловдив”

Половин век “Старинен Пловдив”

Половинвековният юбилей на Управление “Старинен Пловдив” е поводът да Ви разходим в Стария град на Европейската столица на културата 2019 в новия брой на предаването “Бащино огнище”. На 22 май 1956 г. районът на Трихълмието е обявен за архитектурно-музеен резерват, а на 1 април 1969 година се създава Управление “Старинен Пловдив”.

Старият град е разположен на естествено възвишение от близко разположените хълмове Джамбаз, Небет и Таксим. В отлично запазеният комплекс, на неголяма площ се преплитат различни епохи, антични сгради, адаптирани към съвременния живот и атмосферата на града от времето на Възраждането, когато богати търговци започват да строят  уникални в архитектурно отношение къщи. Стил, аристократизъм, великодушие и спокойствие излъчва това пространство, оградено от широки дворове с градини и пищна зеленина.

Ще Ви покажем репортаж от гостуването на Анелия на Първия фолклорен фестивал в Лондон, организиран от издателя на в-к “Будилникъ”, инж. Емил Русанов. Срещата “Край огнището” е с Ивана и Иван Дякови, които разказват за първото си съвместно турне в САЩ и Канада.

КАТЕГОРИИ